Hopp til innholdet

Litteraturdidaktikk: Mangfold, migrasjon og muligheter

  • av

Foredrag ved Torill Strand,
høgskolelektor ved allmennlærerutdanningen
ved Høgskolen i Oslo.

Torsdag 19. februar kl 13.00-15.00
Sted: NBI

Abstract:
Like lite som de «etnisk norske» elevene er en homogen gruppe, like lite kan vi sette «minoritetsspråklige elever» i bås. Likevel har vi gradvis fått et mer mangfoldig samfunn, noe vi også må takonsekvensene av i skolen. Skolens utfordring er å ta vare på alle identitetene og skape «rom for den andres annerledeshet». Alle trenger identitetsfortellinger som kan bidra til å mestre konflikter og foreta egne valg. Minoritetselever må få møte tekster fra et kjent univers der for eksempel navn på personer, geografiske steder, familiestrukturer og verdisett likner mer det de kjenner hjemmefra. Barn og unge med minoritetsbakgrunn trenger positive forbilder, i begge kulturene. Samtidig kan lesing av slike tekster føre til at også «etnisk norske» skolebarn får kunnskaper om andre miljøer. Gjenkjenning er et viktig grunnlag for alle for å kunne bearbeide inntrykk, velge sitt liv og utvikle empati.

Det er et tankekors at det norske samfunnet legger stor vekt på individet og individets rettigheter, men at dette ikke nødvendigvis gjelder alle individer. Mange med innvandrerbakgrunn blir møtt og vurdert som representanter for et kollektiv, de blir tatt til inntekt for en «innvandrerkultur» og mister sin individuelle status. Er dette noe vi også finner igjen i resepsjonen av «migrasjonslitteraturen»? Blir romanfigurer med innvandrerbakgrunn oppfattet som enkeltindivider eller som representanter for et kollektiv? Hvordan fungerer disse bøkene i samfunnet, hvilke holdninger fremmer de? Og hvordan bruker vi disse bøkene i skolen, kanskje vi må utvikle et nytt perspektiv på litteraturdidaktikken?

I foredraget mitt vil jeg se på noen barnebøker som jeg mener er sentrale eksempler på «migrasjonslitteratur». Det er bøker som tematiserer kulturmøter, migrasjonsopplevelser og integreringsprosesser. Jeg vil også trekke inn diskusjoner jeg har hatt med morsmålslærere om disse bøkene.

Norsk barnebokinstitutt ønsker alle interesserte hjertelig velkommen!

 

Relaterte innlegg