Hopp til innholdet

Møte mellom kunst, tekst og digitale medier – nordisk forskningskonferanse i Oslo

23.-25. august arrangerte NBI og de andre nordiske barnebokinstituttene konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? Konferansens hovedmål var å sette fokus på aktuelle forskningsprosjekter og på møtet mellom kunst, tekst, digitale medier og forskning.

19 bidragsytere og over 30 deltakere fra det barnelitterære feltet dykket ned i barnelitteratur-forskningen over 3 dager. Temaer som ble presentert var litteratur i digital kultur, sjangerdiskusjoner, kjønn og identitet, litteratur og samfunn, barndom og barnekultur og resepsjon med foredragstemaer som: Shame and hate crimes in young adult novels, fra film til bildebok, nasjonal traumebearbeiding i tekster for barn etter 22/7, betydninger av flerspråklighet i bildebøker, lesevaner og literacy i en digital tidsalder og nye medier. Dette ble en bekreftelse på hvor mange og ulike prosjekter og problemstillinger forskningen på feltet befatter seg med.

 

Mavis Reimer Philip Nel Lissa Paul Elise Seip Tønnessen

 

 

 

 

 

Keynote-speakers var professor Mavis Reimer fra Universitetet i Winnipeg, Canada, med foredraget No Place Like Home: The Facts and Figures of Homelessness in Contemporary Texts for Young People, professor Philip Nel fra Kansas State University og professor Lissa Paul fra Brock University, Ontario, USA, med Keywords for Children’s Literature: Mapping the Critical Moment, og professor Elise Seip Tønnessen fra Universitetet i Agder med Nye medier, nye modaliteter, ny estetikk.

Alle bidragsyterne ved konferansen er invitert til å sende inn artikler til en planlagt konferanse-publikasjon. Artiklene vil bli fagfellereferert. Redaksjonsrådet vil bestå av representanter for de nordiske instituttene og de godkjente artiklene vil bli publisert fortløpende våren 2013 i norske BLFT Barnelitterært forskningstidsskrift og svenske Barnboken.
Foto: University of Winnipeg, Kansas State University, Brock University og Universitetet i Agder

 

 

Relaterte innlegg