Hopp til innholdet

Maria Andersson og Elina Druker

Maria Andersson og Elina Druker (red.)

Studentlitteratur 2008
ISBN 978-91-4404028
213 s
 
 
Foto: Studentlitteratur
 
Ved Hanne Kiil
 
Ledende forskere på barnebokfeltet tar i denne antologien for seg ulike måter barn og barndom blir behandlet på i barnelitteraturen. En av de mange interessante artiklene er ”Bland djungelapor, jaguarer och jobbarkaniner” som tar for seg dyriske barn i nyere bildebøker. Maria Lassén-Seger mener at slike bøker på sitt beste kan være kreative forsøk på å skildre barns maktesløshet og utsatte posisjon i en verden som styres av voksne.
 
Flere av artiklene fokuserer på klasse, etnisitet og genus. I to av artiklene belyses bøker av Ulf Stark og Peter Pohl ut fra et genusperspektiv. Ganske betegnende på kjønnsforskjellene er begynnelsen på de to artikkeltitlene ”Men vad i himlens namn har ni för er, pojkar!” og ”Öronbedövande tystnad”.
 
Maria Nikolajeva ser bl.a. på den fiktive dagbokens vilkår i artikkelen ”Det självutlämnande jaget. Den fiktiva dagboken i barn- och ungdomslitteratur”. Hun mener at en del forfattere bruker sjangeren ukritisk slik at den voksne forfatteren for tydelig skinner igjennom.
 

Relaterte innlegg