Hopp til innholdet

Maskulinitet i ungdomslitteratur, pop og film

  • av
svein_slettan.jpg
Forsker
Svein Slettan
Stilling
Førstelektor
Lærested
Universitetet i Agder

«Ungdomslitteraturen forandrar seg med tida. Mens eldre tiders gutebøker og ungpikebøker var prega av relativt sementerte kjønnsrollemønster, viser ungdomslitteraturen i dag langt meir mangfaldige kjønnsførestillingar. Svein Slettan analyserer korleis dette mangfaldet artar seg når det gjeld maskulinitet, gjennom ulike forfattarskap, sjangrar og litterære grep.» Kilde: UiA

Avhandling: «Maskulinitet i ungdomslitteratur, pop og film»

Les intervju med Svein Slettan her

Relaterte innlegg