Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2011: Fokus på vår tidligste barnedramatikk

  • av

Per i dag eksisterer det ingen oversiktsverk over norsk barneteater og -dramatikk. Hos Sonja Hagemann finner vi kun to sider om norsk barnedramatikk, i hennes verk Barnelitteratur i Norge 1914–1970. I Norsk barnelitteraturhistorie av Tone Birkeland med flere (2. utg. 2005) omtales ikke barnedramatikken.

NBI-stipendet for 2011 vil bidra til analyse og forskning på barnedramatikken i Norge, og sørge for at den blir skrevet inn som en del av den barnelitterære historien. Stipendet på kr. 50.000 går til Petra Jonsdatter Helgesen og Anne Margrethe Helgesen, som skal analysere de første barnedramatiske tekstene som ble satt opp på norske scener tidlig på 1900-tallet.

Petra J. HelgesenAnne M. HelgesenUndersøkelsen blir starten på et større prosjekt, der Helgesen og Helgesen vil arbeide med å kartlegge norsk barnedramatikkhistorie i perioden 1905 og fram til i dag.

Stipendmottakerne vil ta for seg to dramatiske tekster av den ukjente dramatikeren Fredrikke Bergh: Eventyrkomediene Østenfor sol og vestenfor måne fra 1906, og Prinsesse Rosenrød og de syv vildænder fra 1908.

De vil se nærmere på hvordan oppsetningen av disse stykkene utgjorde et markant brudd med andre samtidige folkelige eventyroppsetninger, satt opp for et blandet publikum av barn og voksne.

Prosjektet skal munne ut i en artikkel og et foredrag som vil holdes ved NBI høsten 2011.

Om stipendmottakerne

Anne Margrethe Helgesen er kunstnerisk leder for Kattas figurteater ensemble AS. Hun har doktorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Oslo, og underviser både ved Høyskolen i Oslo og ved Universitetet i Oslo.

Petra Jonsdatter Helgesen er medeier i kulturbedriften Språkfolk DA i Bergen, og arbeider til daglig med barne- ungdomslitteratur, som anmelder, konsulent og foredragsholder. Hun er tilknyttet Universitetet i Bergen, og har en mastergrad i litteraturvitenskap.

Om NBI-stipendet
Kari Skjønsberg Minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. På grunnlag av minnefondet etablerte Norsk barnebokinstitutt NBI-stipendet. Det skal i følge vedtektene stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur. Stipendet ble første gang utdelt i 2005.

Kontaktpersoner:

For stipendkomiteen. Nina Goga, tlf 55 58 57 21 / 416 32 707

For Norsk barnebokinstitutt: Kristin Ørjasæter, tlf 23 27 63 62 / 416 82 158

Petra Jonsdatter Helgesen: 53 51 80 94 / 977 82 805. E-post: petra@sprakfolk.no

Anne Margrethe Helgesen: 970 80 265. E-post: anna@kattas.no

Illustrasjon

 

Relaterte innlegg