Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2013 til prosjekt om tegneserien som outsidermedium

  • av

Rikke Frøyland Foto: PrivatRikke Frøyland holder på med siste semester av masterstudiet i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen i Bergen, og skal levere masteroppgaven i mai. Den handler om identitet, oppvekst og ungdomstid i fire nyere, norske tegneserieromaner. Hun har vært interessert i sammenhengen mellom form og innhold i disse bøkene, og peker på noen av de særegne mulighetene som ligger i tegneseriemediet og tegneserieromansjangeren. Hun har bakgrunn som førskole- og småskolelærer, og har en mastergrad i pedagogiske tekster fra Høgskolen i Vestfold.

NBI-stipendet 2013 er på kr 50 000. Mottaker av NBI-STIPENDET 2013 forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig artikkel, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2013.

Rikke Frøyland om prosjektet Tro, tvil og ærlighet. Tre oppvekstskildringer i tegneserieform:

I dette prosjektet skal jeg se nærmere på tegneserieromanene Blankets av Craig Thompson, Hitler, Jesus og farfar av Lene Ask, og Neste gang blir alt riktig av Lene Ask. Med utgangspunkt i disse bøkene vil jeg undersøke sammenhengen mellom outsiderhovedpersonen i tegneserien, og tegneserien som outsidermedium. Jeg vil se på forbindelsen mellom innhold og form i tegneseriemediet, og på hvilke konsekvenser selvbiografiske elementer har for uttrykket. De tre tegneserieromanene inneholder selvbiografiske elementer i ulik grad. Blankets er det verket der det selvbiografiske er mest eksplisitt. Blankets og Hitler, Jesus og farfar beveger seg mellom sjangrene tegneserieroman, oppvekstroman og selvbiografi. Neste gang blir alt riktig beveger seg mellom tegneserieromanen og oppvekstromanen, men også denne boken har antydninger til selvbiografiske elementer.

Foto: Jippi forlag og Top Shelf Productions

Hovedpersonene i de tre bøkene vokser alle opp i kristne miljøer, og de opplever å være annerledes. Som unge voksne tar de et oppgjør med barnetroen. Et annet fellestrekk ved de tre verkene er at de ikke er bygd opp kronologisk. I stedet veksler de mellom nåtid og fortid, mellom den unge voksnes og barnets perspektiv. Dette grepet mener jeg styrker opplevelsen av autentisitet.

Jeg vil undersøke samspillet mellom ord og bilder, hvordan de tre verkene beveger seg mellom ulike sjangrer – tegneserieromanen, oppvekstromanen og selvbiografien, og hva dette gjør med fremstillingene av hovedpersonene som outsidere. Verkene befinner seg ikke bare i grenselandet mellom ulike sjangrer, men også i grenselandet mellom ungdoms- og voksenlitteratur. På flere måter er de grenseoverskridende, noe som gjør at fortellingene som formidles, bidrar med noe nytt.

Fakta om NBI-stipendet

Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Fondets formål er å stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur ved å dele ut NBI-stipendet. Stipendet deles ut etter søknad om arbeidsstipend til videregående studier og forskning innen barnelitteratur.

Det er styret for Minnefondet som behandler søknader og tildeler stipend. I styret sitter Nina Goga (Høgskolen i Bergen), Lise Iversen Kulbrandstad (Høgskolen i Hedmark), Agnes-Margrethe Bjorvand (Universitetet i Agder) og Kristin Ørjasæter for NBI.

Relaterte innlegg