Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2018 til prosjekt om visuelt språk i moderne bildebøker

 

Hannah Aukland har nylig mottatt NBI-stipendet 2018 på kr 50 000. Stipendet skal benyttes til å fortsette det arbeidet som hun startet på i sin masteroppgave om visuelt språk i moderne bildebøker, og forberede videre forskning.

Hannah Aukland. Foto: Privat.

Masteroppgaven hadde tittelen Kunsten å skjønne tegninga – en studie av visuelle fortelleteknikker i utvalgte modernistiske bildebøker. Bakgrunnen for prosjektet var at bilder spiller en stadig mer dominerende rolle i barne- og ungdomslitteraturen.

Om prosjektet hun nå skal jobbe videre med, sier Aukland: «I arbeidet med å øke anerkjennelsen av det visuelle uttrykket i bildebøker, mener jeg det er interessant å analysere visuell tekst som en utøver (performer) som bevisst ønsker noe fra sitt publikum (performativitet). Hva bildeboka ønsker fra leseren er avhengig av form, innhold og kontekst i den enkelte bok, og hver bok bør leses på sine egne premisser.»

Aukland skal vurdere de tre primærverkene Lejren (Karrebæk & K. 2011), Koblinger (Torseter, 2013) og The Lost Thing (Tan, 2000) i lys av forskerne W.J. T. Mitchell og Mieke Bals syn på bildet som levende, krevende og kommuniserende objekt. Målet med dette prosjektet er å belyse hvilke kunstteoretiske hensyn som redaktører, kritikere, formidlere og lesere bør ta i vurderingen og lesingen av moderne og komplekse bildebøker.

Foto: Shauntan.net

Foto: Cappelen Damm

Foto: Høst & Søn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aukland jobber til daglig som lektor i norsk ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Prosjektet vil gjennomføres i perioden februar – september 2018, og skal formidles i artikkelform og gjennom et foredrag i regi av Norsk barnebokinstitutt høsten 2018.

Om NBI-stipendet
NBI-stipendet deles ut annethvert år fra Kari Skjønsberg Fond, som forvaltes av Norsk barnebokinstitutt. Fondet ble først opprettet som et minnefond etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. I 2017 ble Kari Skjønsberg-stiftelsen innlemmet i minnefondet.

Fondets formål er å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Les mer om stipendet


 

Relaterte innlegg