Hopp til innholdet

Utlysning av NBI-stipendet 2018

NBI-stipendet deles ut fra Kari Skjønsbergs minnefond. Foto: Leif Ørnelund (Oslobilder, cc)

Fra Kari Skjønsbergs Minnefond utlyses NBI-stipendet 2018.

Kari Skjønsberg (1926-2003) var forsker i barnelitteratur ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole.
Fondets formål er å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Stipendet er på kr 50 000

Alle akademiske og kunstneriske forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante.

Med skrivekunstnerisk forskning eller utviklingsarbeid mener vi kunstnerisk forskning som handler om det å skrive. For en forfatter kan dette dreie seg om faglig refleksjon over egen skriveprosess.

Potensielle søkere oppfordres til å orientere seg i forskningsfeltet før søknaden blir sendt, for eksempel ved å følge med på de digitale tidsskriftene BLFT og Barnboken, og på NBIs nettsider.

Mottaker av NBI-stipendet 2018 forplikter seg til å presentere sitt arbeid enten i form av en fagartikkel eller en forelesning/formidlingssituasjon ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2018 eller etter nærmere avtale.

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev, der det blir gjort rede for søkerens motivasjon for å arbeide med prosjektet
  • CV
  • Prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider, der det blir gjort rede for prosjektets problemstilling, materiale, teori og metode, tidsplan, formidlingsplan
  • Søknad sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist 15. januar 2018

For ytterligere informasjon, kontakt fondets styreleder Nina Goga på mobil: 416 32 707, eller e-post: nina.goga@hvl.no,
eller NBIs direktør Kristin Ørjasæter på mobil: 416 82 158, eller e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

 

Relaterte innlegg