Hopp til innholdet

NBI-stipendet 2022 til prosjekt om kvalitet i bildebøker for de yngste

Siv-Terese Omland
Siv-Terese Omland, foto: Anne Rakel Håland

Siv-Terese Omland har mottatt NBI-stipendet 2022 på 100 000 kroner fra Kari Skjønsbergs Fond for et forskningsprosjekt om kvalitetskriterier i bildebøker for de minste.

Begrunnelse for tildelingen fra styret i Kari Skjønsbergs Fond

«Siv-Terese Omland tildeles NBI-stipendet 2022 for et forskningsprosjekt om kvalitet i bildebøker for de yngste barna. Omland vil analysere hvordan kvalitet, med utgangspunkt i «kompleksitet» som kvalitetsindikator, kan komme til uttrykk i et utvalg bildebok-serier for de yngste barna. Siv-Terese Omland viser i søknaden god innsikt i tidligere forskning, og hun har selv erfaring med å formidle til de yngste barna. Prosjektet er godt begrunnet og kan bidra med ny kunnskap om de litterære kvalitetene i bildebøker for de yngste, som Omland påpeker er et underforsket tema i barnelitteraturforskningen.»

Prosjektet skal publiseres som artikkel, og som et foredrag på Norsk barnebokinstitutt på et forskningsseminar 10. november 2022.

Det er Fonds-styret som er jury for NBI-stipendet. Styret består av Helene Uri (Norsk barnebokinstitutt), leder, Kjell Ivar Skjerdingstad (OsloMet), styremedlem, Silje Hernæs Linhart (Høyskolen i Innlandet), styremedlem, Åsmund Hennig (Universitetet i Stavanger), styremedlem og Atle Krogstad (Dronning Mauds Minne), varamedlem.

Siv-Terese Omland sier følgende om tildelingen:

«Jeg er svært glad for å ha mottatt stipendet! Først og fremst fordi det gir meg mulighet til å forske på et tema jeg er svært opptatt av. For meg oppleves det at jeg mottar dette stipendet som en bekreftelse på at andre – og attpåtil selve Barnebokinstituttet – mener at prosjektet mitt er aktuelt og relevant. Det er veldig gledelig at litteratur for de aller yngste leserne våre blir verdsatt. De yngste barna har også rett på å møte litteratur av høy kvalitet. På den måten kan de fra tidlig alder få gode opplevelser med litteratur, og få en identitet som leser. Som ung akademiker som prøver å etablere meg som barnelitteraturforsker, er dette stipendet til stor inspirasjon og motivasjon.»

Omland er utdannet barnehagelærer med fordypning i «Språk, litteratur og nye medier i barnehagen» og en bacheloroppgave om barneperspektivet i Astrid Lindgrens bøker for barn. Hun har en mastergrad i Barnehagekunnskap og har skrevet masteroppgave om fremstillinger av krig og flukt i bildebøker for barn. Siden høsten 2020 har hun vært engasjert som universitetslektor ved Universitetet i Agder hvor hun underviser i språkutvikling og barnelitteratur.

Fra prosjektbeskrivelsen

Intensjonen med dette prosjektet er å utforske hva kvalitet er i bildebøker for de yngste. Med «de yngste» menes i denne sammenheng barn som er mellom 0 og 3 år. Prosjektet fokuserer på estetisk lesing, og Omland er interessert i småbarnsbøker som litteratur og små barn som lesere. Hun har valgt følgende problemstilling: Hvordan kan kompleksitet komme til uttrykk i bildebøker for de yngste?

Gjennom litterære analyser av tre småbarnsbildebøker vil Omland utforske hva som kan kjennetegne kvalitetslitteratur for de yngste, og hvordan slike bøker kan være komplekse etter andre kriterier enn litteratur for eldre barn og voksne. Det finnes svært lite forskning på dette feltet, og det er derfor et stort behov for å utforske dette videre.

Til prosjektet har hun valgt ut tre nyere bokserier for barn: Julia-serien (Eriksson og Moroni), Vesle-serien (Mileman og Dåsnes) og Rot og Bjørne-serien (Olsnes).

Om NBI-stipendet

NBI-stipendet deles ut annethvert år fra Kari Skjønsberg Fond, som forvaltes av Norsk barnebokinstitutt. Kari Skjønsbergs Fond (KSF) er resultat av en sammenslåing av Kari Skjønsbergs Minnefond (driftet fra Norsk barnebokinstitutt) og Kari Skjønsbergs pris til fremme av forskning om barne- og ungdomslitteratur (driftet fra Høyskolen i Oslo/Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag). De to stiftelsene ble sammenslått 1. januar 2017, og driftes nå samlet fra Norsk barnebokinstitutt. 

Fondets formål er blant annet å stimulere til forskning, herunder også kunstnerisk forskning, og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur.

Les mer om NBI-stipendet

Relaterte innlegg