Hopp til innholdet

NBI-stipendforelesningen 2013: Tro, tvil og ærlighet. Tre oppvekstskildringer i tegneserieform

Rikke Frøyland, mottakeren av NBI-stipendet 2013, leverte sin masteroppgave i barne- og ungdomslitteratur ved Høgskolen
i Bergen i mai. Den handlet om identitet, oppvekst og ungdomstid i tre nyere, norske tegneserieromaner,
Hitler, Jesus og farfar, av Lene Ask, Fallteknikk av Inga Sætre og Nebelgrad Blues av Sigbjørn Lilleeng.

 

Frøyland har benyttet NBI-stipendet til å se nærmere på tegneserieromanene Neste gang blir alt riktig og Hitler, Jesus og farfar av Lene Ask, og Blankets av Craig Thompson. Hun har undersøkt sammenhengen mellom outsiderhovedpersonen i tegneserien, og tegneserien som outsidermedium. Alle verkene handler om en kristen oppvekst, og Frøyland har sett på forbindelsen mellom innhold og form i tegneseriemediet, og på hvilke konsekvenser selvbiografiske elementer har for uttrykket. På flere måter er verkene grenseoverskridende, noe som gjør at fortellingene som formidles, bidrar med noe nytt.

Tid: Torsdag 5. september kl. 15.00

Sted: Norsk barnebokinstitutt, ”Halvbroren”, 4. etasje,
Observatoriegaten 1b, (Solli Plass), Oslo

Velkommen

Fakta om NBI-stipendet
NBI-stipendet 2013 er på kr 50 000. Mottaker av NBI-stipendet forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig artikkel, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret. Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur, Statens bibliotek- og informasjonshøgskole. Fondets formål er å stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur ved å dele ut NBI-stipendet.

Foto: Rikke Frøyland privat/Jippi forlag og Top Shelf Productions

Relaterte innlegg