Hopp til innholdet

Nordisk forskningskonferanse i Oslo

Foto: Microsoft Office OnlineDe nordiske barnebokinstituttene arrangerer forskningskonferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? for å sette fokus på aktuelle forskningsprosjekter og på møtet mellom kunst, tekst, digitale medier og forskning.

Tid: 23.-25. august 2012
Sted: Norsk barnebokinstitutt, Halvbroren, Observatoriegt 1b, Oslo

For påmeldte deltakere:

Program for konferansen (oppdatert 18. august 2012)

Hva er de aktuelle forskningsspørsmålene i Norden i dag?
Det visuelle aspektet er blitt stadig mer betydningsfullt for det samlede barnelitterære uttrykket. Den elektroniske bokpubliseringen har utviklet nye publikasjonskanaler. Digitale medier stiller andre krav til form og innhold enn papirboka. Derved oppstår det helt nye visuelle og interaktive uttrykksmuligheter innenfor det barnelitterære feltet. Hvilke krav stiller dette til kunnskapen om barnelitteraturen?

De nordiske barnebokinstituttene inviterer til konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål for å sette fokus på aktuelle forskningsprosjekter og på møtet mellom kunst, tekst, digitale medier og forskning. Konferansens mål er å diskutere:

  • Hvordan forskningen korresponderer med litteraturen, bildene og mediene.
  • Forbindelsen mellom forskningsfeltets interesser, samfunnets behov for kunnskap, medienes muligheter, forfattere og illustratørers problemstillinger.

Keynote-speakers er:

  • Professor Mavis Reimer, University of Winnipeg
  • Professor Philip Nel, Kansas State University
  • Professor Lissa Paul, Brock University, Ontario
  • Professor Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder

Konferansen er nå stengt for påmelding.

Konferansen er støttet av


Arrangører:

Maria Ihonen
Lastenkirjainstituutti
maria.ihonen@lastenkirjainstituutti.fi
Nina Christensen
Center for børnelitteratur, Aarhus Universitet
nc@dpu.dk
Jan Hansson
Svenska barnboksinstitutet
jan.hansson@sbi.kb.se
Kristin Ørjasæter
Norsk barnebokinstitutt
kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg

Påmelding.pdf

 

Relaterte innlegg