Hopp til innholdet

Terskelposisjonen i Stian Holes Garmann-trilogi. Ansatser til en performativ teori om lesepakten i nye bildebøker

Stian Holes Garmann-trilogi er oversatt til en rekke språk og har mottatt norske, nordiske og internasjonale priser. Den er også blitt en forskningsgjenstand. Men Holes eget utsagn om at han må hensette seg i en spesiell sanseposisjon for å skape Garmanns drømmeliknende virkelighet gjennom photoshop-programmet, er ikke blitt lyttet til, skriver Kristin Ørjasæter i sin nye artikkel i Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT).

Garmanns hemmelighet.Forside

Foto: Cappelen Damm

Artikkelen argumenterer for at Garmann-trilogien utvikler en lesepakt som er i samsvar med performativ estetikk. Det hypermedierte preget får leseren til å bli bevisst at hun inntar en sanseposisjon, åpen for nye muligheter og med oppmerksomhet på sin egen deltakelse på terskelen mellom den aktuelle, frembringende og den virtuelle, frembrakte virkeligheten. Artikkelen har et eklektisk teoretisk grunnlag som består av litteraturteori, kultur- og medieteori, samt performativ estetikk.

Les hele artikkelen i Barnelitterært Forskningstidsskrift

 

 

Relaterte innlegg