Hopp til innholdet

Ny forskningsartikkel om hjem og kronotoper

En ny og spennende forskningsartikkel er publisert på BLFTs sider (Barnelitterært forskningstidsskrift). Tittelen på artikkelen er The Family House Chronotope in Three Picturebooks by Gro Dahle and Svein Nyhus: Idyll, Fantasy, and Threshold Experiences.

Artikkelen , skrevet av Atle Krogstad, tar for seg tre bøker av Gro Dahle og Svein Nyhus, og ser på hjemmet som en kronotop. Et begrep som er tatt fra Bakhtin, og som (veldig kort fortalt) betyr hvordan tid og rom er presentert i litteratur og språk. Les mer om kronotoper, Bakhtin og hjemmet her:

http://www.childlitaesthetics.net/inde…/…/article/view/26040

Det grådige barnet

Foto hentet fra artikkelen. Dahle and Nyhus, The Greedy Child (1997).

Relaterte innlegg