Hopp til innholdet

See me! A Discussion on the Quality in Performing Arts for Children Based on a Performative Approach

I denne forskningsartikkelen i InFormation diskuter og analyserer NBIs stipendiat Lisa Nagel hva som skjer med vår vurdering av kvalitet i scenekunst for barn dersom vi går fra å betrakte kunst som verk til kunst som hendelse. Teoretisk tar artikkelen utgangspunkt i Erika Fischer-Lichtes teori om den performative vendingen og mer spesifikt, feedbacksløyfen.

Foto: Gilles BergerMaterialet for undersøkelsen er to publikumsrelaterte episoder fra henholdsvis danseforestillingen BZz BZz-DADA dA bee av ICB Productions (3 – 6 år) og teaterforestillingen Tankelaboratoriet av Cirka Teater (fra 6 år). Ved å benytte Siemke Böhnischs analysemetodiske teori, herunder først og fremst begrepene henvendthet og kontakt, gjør Nagel det mulig å påvise en dissonans (og det motsatte) i kommunikasjonen mellom scene og sal i de to respektive forestillingene. Dissonansen sees i sammenheng med et ikke-intendert brudd i kommunikasjonen, forstått som en kommunikasjonssvikt som aktørene trolig ikke er seg bevisst, men som blir tydelig når publikums henvendelser tas med i analysen.

Den sceniske kommunikasjonen diskuteres dessuten i sammenheng med ulike sjangerkonvensjoner, spille- og publikumsstiler. Nagel konkluderer med at en performativ analyse av scenekunst for barn flytter diskusjonen om formidling fra pedagogikkfeltet til kunstfeltet. Ved å anlegge et performativt perspektiv blir vi nærmest tvunget til å betrakte barnepublikummet som kvalifiserte vurderere av kvalitet, istedenfor å kunne tillate oss å avskrive barns henvendelser som enten støy eller jubel. Et slikt perspektiv er viktig fordi får betydning ikke bare for hvordan vi ser og vurderer scenekunst for barn, men også for hvordan man som kunstner kan og bør tillate seg å tenke omkring det å produsere noe som skal spilles for barn.

Les hele artikkelen i InFormation

InFormation er et tverrfaglig, fagfellevurdert tidsskrift for kunst og forskning. Tidsskriftets mål er å spre kunnskap og erfaring fra forskning og utviklingsprosjekter innen kunstnerisk praksis og refleksjon, kunstutdanning, kunst- og kulturteori og relaterte områder.

Relaterte innlegg