Hopp til innholdet

Svein Slettan Mannlege mønster Maskulinitet i ungdomsromanar,

Svein Slettan

Universitetet i Agder 2009
ISBN 978-82-7117-649-5
240 s
 
Foto: Universitetet i Agder
 
Ved Hanne Kiil
 
I denne artikkelbaserte doktoravhandlingen analyseres ulike former for maskulinitet i kunstnerlige tekster for ungdom og om ungdom. Foruten deLillos sangtekster og den svenske filmen Farväl Falkenberg er det ungdomsbøker fra perioden 1986-2006 som nærleses. Seks av i alt åtte artikler drøfter maskulinitet i ungdomslitteratur hvor identitetsproblematikk og utforsking av maskulinitet står sentralt.
 
Samtidig fokuseres det også på de estetiske strukturene fordi «slike tekstar har eit særleg potensial til å fange inn dei komplekse mentale og kroppslege prosessane som pregar eit eksistensielt livsområde som maskulinitet». Gjennom bøkene til bl.a. Ingvar Ambjørnsen, Rune Belsvik, Arne Berggren og Harald Rosenlöw Eeg vises derfor ikke bare forskjellige måter å forstå det mannlige på, men også hvordan problemstillinger rettet mot kjønn kan åpne for estetiske dimensjoner i teksten.
 
Ved å analysere den danske forfatteren Bente Clods Englekraft-trilogi ser Svein Slettan til slutt på hvordan maskulinitet kan bli framstilt i ungdomsromaner av kvinnelige forfattere og med kvinnelig hovedperson.

Relaterte innlegg