Hopp til innholdet

Svenske forskningsstipend

Illustrasjonsfoto: pixabay, PD

Vår søsterorganisasjon i Sverige, Svenska barnboksinstitutet (SBI),  utlyser to korttidsstipender for forskere bosatt i Sverige. I tillegg informerer de om Solkatten-stipendet, som er åpent for internasjonale søkere.

Astrid Lindgrens Stiftelse Solkatten har siden 2001 delt ut et stipend på kr 40 000 til utenlandske forskere på barne- og ungdomslitteratur som vil forske i Sverige eller svenske forskere som vil forske i utlandet. Stipendet deles i år ut til en utenlandsk forsker. Solkatten-stipendiet kan søkes av norsk instituttleder på vegne av en ansatt. Søknadsfristen er 21. august. Les mer om Solkatten-stipendet.

SBI utlyser også to korttidsstipender som skal gi forskere mulighet til å dra nytte av deres forskningsbibliotek og boksamlinger. Også her er søknadsfristen 21. august.

Relaterte innlegg