Hopp til innholdet

Utlysning av NBI-stipendet 2013

  • av

Ill.foto: Microsoft Office Online Kari Skjønsbergs minnefond ble opprettet etter en testamentarisk gave til Norsk barnebokinstitutt fra Kari Skjønsberg (1926-2003), forsker i barnelitteratur Statens bibliotek- og informasjonshøgskole.

Fondets formål er å stimulere til studier, forskning og forskningsformidling innen fagfeltet barne- og ungdomslitteratur ved å dele ut NBI-stipendet. Stipendet deles ut etter søknad om arbeidsstipend til videregående studier og forskning innen barnelitteratur.

NBI-stipendet 2013 er på kr 50 000.

Alle forskningsemner innen barne- og ungdomslitteratur er relevante. Styret for Kari Skjønsbergs minnefond vil spesielt peke på behovet for økt forskning innenfor følgende områder:

  • barne- og ungdomslitteratur i et medialisert tekstunivers
  • barne- og ungdomslitteratur i lys av globalisering og flerkulturell utveksling
  • barne- og ungdomslitteratur i lys av stemmerettsjubileet 2013

Mottaker av NBI-STIPENDET 2013 forplikter seg til å presentere sitt arbeid i form av en vitenskapelig artikkel, samt gi en forelesning ved et arrangement i NBIs regi i løpet av kalenderåret 2013.

Søknad med CV og prosjektbeskrivelse på 3-5 A4-sider sendes på e-post til: post@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist 15. januar 2013

For ytterligere informasjon kontakt direktør Kristin Ørjasæter på tlf. 23 13 13 71, mobil 416 82 158, eller på e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

*

Mottakerne av NBI-stipendet for 2011 var Anne Helgesen og Petra J. Helgesen. Les mer om deres prosjekt innen tidlig norsk barnedramatikk her.

 

Relaterte innlegg