Hopp til innholdet

Vebjørg Tingstad – Barndom under lupen

  • av

Vebjørg Tingstad

Cappelen Akademisk Forlag 2006
978-82-02-24963-2
192 s.
Ved Sofie Arneberg
Hvordan tar barn i bruk det mangfoldet av kulturprodukter de har tilgang til gjennom ulike typer medier? Hvorfor kan det virke som om mediene, og gjerne de til enhver til nyeste mediene, blir gjort til syndebukk når det heller er andre samfunnsmessige forhold som burde ha vært gjenstand for offentlighetens interesse?
Forskningsperspektivene har lenge vært preget av å se barn enten som påvirket eller ikke påvirket av medier, som kompetente eller inkompetente mediebrukere. Vebjørg Tingstad etterlyser flere nyanser i barnemedieforskningen og de offentlige debattene om barn og medier. Barndom under lupen kan utgjøre et grunnlag for å stille mer nyanserte og kritiske spørsmål. Forfatteren har blant annet sett på tradisjoner i medieforskningen, kommersialisering og forbruk, medieglobalisering og digital dømmekraft. Barneboka som medium har ikke et så høyt støynivå som de elektroniske bildemediene, men det betyr ikke at de ikke lenger har en plass i barns liv.
Et spesielt fokus i kapitlet «Men boka er fortsatt der» er spenningsforholdet mellom kunst og pedagogikk, hvordan barneboka fra 1950-tallet fikk drahjelp av radioen og et avsnitt om gutter og boklesing.

Relaterte innlegg