Hopp til innholdet

Høringsuttalelser og innspill

Illustrasjonsfoto, mikrofon
Illustrasjonsfoto: Florian Pircher / Pixabay

Her kan du lese Norsk barnebokinstitutts høringsuttalelser og innspill til politiske prosesser.