Masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Masterstudiet

i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Dette skal bli et barne- og ungdomslitterært laboratorium

Nordens første masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling.

Om studiet

  • Neste opptak: 2022
  • 2-årig masterstudium
  • 120 studiepoeng
  • Semesteravgift: kr 20 000
  • Studiet gir rett til lån i Lånekassen.

Det akkrediterte masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling har som mål å utdanne nytenkende forfattere med litterær innsikt, som har kompetanse i å skrive for ulike plattformer, og som kan reflektere over og dokumentere sin egen skriveprosess og formidle litteratur til barn og unge.

Studiet ledes av forfatter Hilde Hagerup, som er professor i barnelitterær skrivekunst. Hun har med seg, blant andre, forfatter og professor Bjørn Sortland og forfatter og illustratør Alice Lima de Faria.

– Dette skal bli et barne- og ungdomslitterært laboratorium, et sted for å teste og eksperimentere med både sjanger og plattform, sier Hilde Hagerup.
– Vi lar studentene fordype seg i egne prosjekter, og benytter forelesere som svarer til studentenes behov. Studentene skal lese og drøfte hverandres prosjekter underveis i skriveprosessen, utdyper hun.
– Og så skal de utforske ulike måter å formidle litteratur på til barn og unge, legger hun til.

Professor i barnelitterær skrivekunst

Hilde Hagerup

Foto: Niklas R. Lello

Forfatter og illustratør

Alice Lima de Faria

Foto: Billybonkers

Professor i skrivekunst

Bjørn Sortland

Foto: Niklas R. lello

Masterstudentene ved Norsk barnebokinstitutt vil få spisskompetanse i å skrive og formidle litteratur for barn og unge, og vi ønsker at kandidatene bidrar til faglig utvikling på barne- og ungdomslitteraturfeltet. For å oppnå dette bør studentgruppen bestå av et mangfold av stemmer og erfaringer.  Vi ønsker oss søkere med mange ulike erfaringer. 

Opptakskrav

Studiet bygger på en 3-årig bachelorgrad eller likeverdig utdanning (180 studiepoeng), hvorav minst 80 studiepoeng skal være avlagt innenfor mastergradens fagområde (for eksempel skrivekunst, film, dramaturgi, barne- og ungdomslitteratur, nordisk litteratur, fremmedspråkslitteratur, allmenn litteraturvitenskap, formidling, skuespillerfag). Andre dokumenterte kvalifikasjoner kan i spesielle tilfeller godkjennes som likeverdig med inntil 80 studiepoeng. Det kan for eksempel være erfaring med barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling til barn og unge.

Søknadsprosess

Opptak skjer etter skriftlig søknad og opptaksprøve.

Den skriftlige søknaden skal inkludere søknadsbrev og CV. Søknadsbrevet skal opplyse om motivasjon for egen skriving og motivasjon for formidling. CV skal minst opplyse om tidligere utdanning, skriveerfaring og formidlingserfaring.

Opptaksprøven er to-delt. Første del sendes inn sammen med søknaden og består av egen kunstnerisk tekst som skal være på ca. 15 sider og ikke tidligere er utgitt samt en beskrivelse av et formidlingsopplegg for barn på ca. 5 sider. Formidlingsopplegget kan være avholdt, men det er ikke et krav.

Tekstene skal leveres i A4 format, 12 pkt. skrift med 1,5 linjeavstand og 1,5 marg. Kvalifiserte søkere rangeres første gang på bakgrunn av opptaksprøvens første del. De høyest rangerte innkalles til muntlig opptaksprøve.

Den muntlige prøven fokuserer på søkernes evne til kunstnerisk refleksjon og refleksjon over målgrupperelaterte formidlingsmetoder. Den muntlige prøven avgjør hvem som blir tilbudt studieplass.

Veiledning for søkere til masterstudiet i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling

Mer informasjon

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard, eller til fagleder for masterstudiet Hilde Hagerup.