Å stille spørsmål til litteraturformidlingen

 

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen - introduksjonsartikkel

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?
Å stille spørsmål til litteraturformidlingen - introduksjonsartikkel

Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

Hvert år samler de ansatte på Norsk barnebokinstitutt seg om å diskutere et spesielt emne. I 2016 har vi sett på noe av all den litteraturformidlingen som foregår i det barnelitterære feltet. Hvem er formidlerne, hva formidler de, hvorfor og
Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært

Fem mulige forutsetninger for å skrive skjønnlitterært

Hva er å skrive? Hva gjør skjønnlitterære forfattere? Hvordan skriver man en ungdomsbok? Å skrive er selvfølgelig prøving og feiling og smak og behag, akkurat som lesing.
Å tenke tekst på nytt

Å tenke tekst på nytt

«Think outside the box» er et begrep som ofte brukes når man vil fremme nytenkning. I litteraturen og litteraturbransjen kan man nå erstatte boksen med boken. For det er kanskje nettopp ut av boken vi burde gå.
Illustrasjoner er ikke til pynt

Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Er det bare en motesving, eller er det en reell endring i bruk av illustrasjoner?
Illustrasjoner er ikke til pynt

Illustrasjoner er ikke til pynt

Det er en økende internasjonal trend at bøker er illustrerte. Ikke bare bildebøker, men også bøker som tradisjonelt har vært rene tekstbøker får nå illustrasjoner, uavhengig om dette er barnebøker, ungdomsbøker eller bøker for de unge voksne. Er det bare
Visuell hverdag - nytt språk?

Visuell hverdag – nytt språk?

Posisjonene mellom det litterære og visuelle kunstfeltet er i endring. Er det bare ett språk for bilder som er "det riktige"?
Hvem er de kompetente barna?

Hvem er de kompetente barna?

Å iscenesette barnet som kunstner, kritiker og kurator er ikke en objektiv handling, men må forstås som et uttrykk for et bestemt barnesyn og kunstsyn.
«Og det fins vel nye fiender?»

«Og det fins vel nye fiender?»

Skjøre grenser både i en selv og mellom en selv og omverdenen i bildeboka Dette snakker man bare med kaniner om.
Dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom.

Dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom.

Rom og bruk av rom er ikke et instrumentelt eller teknisk spørsmål i kunstformidling, men handler om synet på kunst, hva kunst er og hvem kunsten er til for. Det er i synet på rom og bruk av rom at