Hopp til innholdet

Deltakende litteraturformidlingspraksis

Under prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» har Veronica Salinas ved instituttet utviklet og testet ut en formidlingsmetode for barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer. Målet var en formidlingsmetode der alle kan delta i ett og samme opplegg. Dette har gitt gode resultater, som du nå kan lese mer om på våre nettsider. Prosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt» er et samarbeid med Vestfold og Telemark fylkesbibliotek, Horten bibliotek, Leser søker bok og Bjørnestien barnehage i Horten. Last ned hele dokumentet, Deltakende litteraturformidlingspraksis, som PDF her

Hvordan bruke en bok med ASK-symboler i høytlesning sammen med barn

Hvordan bruke en bok med ASK-symboler i høytlesning sammen med barn

Hvordan kan en bok gjøres mer tilgjengelig for alle barn med ulike behov? Fremmer en bildebok med symboler samtalen mellom barna, engasjementet og konsentrasjonen i større grad?
Deltakende litteraturformidlingspraksis

Deltakende litteraturformidlingspraksis

Veronica Salinas skriver i denne teksten om sin metode for høytlesning og litteraturformidling til barn med ulike forutsetninger.
Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Aktiv litteraturformidling hvor barna medvirker

Veronica Salinas forklarer i denne teksten hvordan man kan forstå høytlesning for barn som ritualer.
Estetiske elementer i litteraturformidling

Estetiske elementer i litteraturformidling

Veronica Salinas skriver i denne teksten om hvordan hun bruker estetiske elementer i høytlesning, for å utfordre og aktivisere barna.
Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Litteraturmøter med barn som benytter alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Hvordan fungerer litteraturformidling med hjelp av symboler på ulike grupper barn?