Hopp til innholdet

Digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

Denne studien handler om digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge. Gjennom en dialogisk litteraturformidlingsmetode på nett møtte jeg seksti ungdommer og lærerne deres i perioden august 2021 til juni 2023. Intensjonen med disse møtene var å utvikle en digital litteraturformidlingsmetode for å gi ungdom med kort botid i Norge mulighet til å møtes gjennom tekster og samtale. Jeg har erfart at grunnen til at ungdom med kort botid ikke får et godt litteraturtilbud, kan være mangel på kompetanse i litteraturformidling for akkurat denne målgruppen. Et annet kompliserende forhold er at formidlere kan ha så stor respekt for barn som har opplevd store kriser, at de vegrer seg. Last ned hele artikkelen som PDF

Kapittel 1: Innledning

Kapittel 1: Innledning

Gjennom en dialogisk litteraturformidlingsmetode på nett møtte jeg seksti ungdommer og lærerne deres i perioden august 2021 til juni 2023.
Kapittel 2: Teoretiske og metodiske perspektiver

Kapittel 2: Teoretiske og metodiske perspektiver

I arbeidet henter jeg hovedsakelig perspektiver fra filosofiske, antropologiske og leserorienterte teorier, der Jim Cummins og Michèle Petit står sentralt.
Kapittel 3: Analyse og forskningsfunn

Kapittel 3: Analyse og forskningsfunn

I løpet av disse to årene har til sammen 60 ungdom, lærerne deres og jeg møttes 24 ganger via en digital plattform for å lese høyt sammen (Salinas 2022). Vi møttes en gang i måneden i seksti minutter.
Kapittel 4: En modell for digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

Kapittel 4: En modell for digital formidling av litteratur for ungdom med kort botid i Norge

De faktorene som jeg mener er viktige for digital litteraturformidling, er valg av litteratur, teknisk sjekk, kropp og stemme og høytlesing.
Kapittel 5: Konklusjon og litteraturliste

Kapittel 5: Konklusjon og litteraturliste

I dette prosjektet undersøkte jeg: hvordan god og nær dialog i et digitalt format kunne skapes, hvordan ungdom med kort botid i Norge opplevde kollektiv høytlesning og hvordan det digitale mediet formet både tekstene og måten vi møttes på.