Hopp til innholdet

Men inni er vi like?

 

Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Hva ligger i begrepene frihet og toleranse? Hva er visuell makt?
Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Norsk barne- og ungdomslitteratur har lenge dreid seg om norske miljøer og vist påfallende lite interesse for de multikulturelle møtene som økt mobilitet har ført med seg. Det siste tiåret har denne tendensen snudd, og barnelitteraturen har kommet med sitt
Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Hva ligger i begrepene frihet og toleranse? Hva er visuell makt? Det var fullt hus hos NBI da arrangementet Visuell makt og flerkulturens litterære feller ble avholdt 22. januar. NBIs aspirant Neha Naveen og Joanna Rubin Dranger, professor i illustrasjon
Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stowes roman – i USA og Norge

Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stowes roman – i USA og Norge

I min studietid, for en generasjon siden, ble vi innprentet at det må være en litteraturutgivers første plikt å fjerne alle de spor historien har satt i teksten. Og det med største omhyggelighet. Nå for tiden lærer vi studentene at
Fellene ved den flerkulturelle stemme

Fellene ved den flerkulturelle stemme

Er det tråkket opp stier for hvordan man presenterer det flerkulturelle? Og om det er tilfelle, finnes det alternativer til disse stiene, som er mindre utforsket?
‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

Konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? oppfordret deltakerne til å gjennomtenke det barnelitterære forskningsfeltet i lys av så vel globalisering og migrasjon, som den omfattende tekniske utviklingen som har preget de senere årenes medier. Hver av de tre konferansedagene
Egner og «neger». Et tilbakeblikk på debatten om «Visen om Vesle Hoa»

Egner og «neger». Et tilbakeblikk på debatten om «Visen om Vesle Hoa»

«Debatten om Vesle Hoa angår ikke bare hvem som bestemmer over forfatterens verk, eller om sensur kan forsvares, men hvorvidt vi kan enes om en fortolkning av Norge som et faktisk flerkulturelt samfunn og hvem som har rett til å
Maria Teresa Andruetto

Språk, migrasjon og sanselighet

En presentasjon av H.C. Andersen-prisvinner Maria Teresa Andruetto.
Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur

Hva forsker du på? Indianere i svensk barne- og ungdomslitteratur

Det er lett å tenke seg indianerbøker som en amerikansk sjangertradisjon vi primært har importert gjennom oversettelser, men det finnes faktisk en levende tradisjon i våre nordiske land for å skrive denne typen litteratur.