Hopp til innholdet

CFP: Barnlitteraturkritik – hur, var och varför?

Barnlitteraturkritiken utgör en av många centrala komponenter inom det professionella barnlitterära kretsloppet. Det är svårt att tänka sig en livskraftig, utmanande eller rentav nydanande litteratur för barn och unga utan att den ingår i ett pågående offentligt kritiskt samtal om litterär kvalitet, aktualitet, barnperspektiv, läsupplevelse, verkets plats i en barn- och ungdomslitterär tradition m.m. Ändå är barnlitteraturkritikens plats i traditionella medier såsom dagspress ingen självklarhet. Under 2000-talet har vi sett hur en etablerad bevakning av barn- och ungdomslitteratur på de nordiska dagstidningarnas kultursidor fått träda tillbaka i takt med att utrymmet för recensioner krympt som en följd av dagspressens kris i ett allt mer digitalt medielandskap.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning välkomnar artiklar som berör litteraturkritik av såväl äldre som samtida barn- och ungdomslitteratur. Bidrag om svenskt eller nordiskt material är av särskilt intresse.

Deadline för abstract är 15 december 2023. Mer information om temat finns på barnboken.net.

Gästredaktör för temat är Maria Lassén-Seger, Åbo Akademi i samarbete med Barnbokens redaktionsmedlem Nina Goga, Högskolan på Vestlandet.

Relaterte innlegg