Hopp til innholdet

CFP: Det fysiske og digitale bibliotek i utvikling

Teknologi og muligheter for bibliotek i framtidens campus

I mange år har vi snakket om det fysiske versus det digitale biblioteket. Er dette fortsatt formålstjenlig, eller er det på tide å slutte å fokusere på denne forskjellen?

Biblioteket utvikler seg på alle fronter og framtidens campus er mulighetenes «arena». Hvilke muligheter er det snakk om og hvordan vil vi møte utfordringer? Hvordan påvirker kunstig intelligens og annen teknologisk utvikling framtidens bibliotek, bibliotektjenester og bibliotekets ansatte? Hva skjer med det fysiske biblioteket i den digitale tidsalder? Hvor langt har vi kommet med den åpne vitenskapen? Tjenesteporteføljen til de fleste bibliotek har etter hvert blitt så stor og mangfoldig at det kreves mer og mer av den enkelte ansatte.

Programmet på VIRAK 2022 vil bestå av ulike formater: presentasjoner/foredrag, workshoper, paneldebatter, live-demonstrasjoner, prosjektpresentasjoner, posterpresentasjoner, Pecha Kucha osv.

Vi inviterer deg til å sende inn bidrag og tenke på hvor det passer best inn.

Undervisning

Vi har undervisningen med sine tilnærminger og fokus på blant annet:

 • Læringsdesign og planlegging av undervisning – både fysisk og digitalt
 • Nye pedagogiske metoder
 • Digitale hjelpemidler
 • Tilgjengelighet (f.eks. universell utforming)

Forskning

Vi har forskningsstøtte på en rekke områder:

 • E-ressurser
 • Åpen vitenskap
 • Bibliotekslaboratorium, skaperverksted
 • Bibliometri
 • Programvarestøtte/software som EndNote, Nvivo. osv.
 • Ph.D on track
 • Digitalisering

Teknologi/Digitalisering

Teknologiske muligheter og utfordringer knyttet til:

 • COVID19
 • Digitale hjelpemidler
 • Krav om universell utforming
 • Programvarestøtte
 • AR
 • VR

Læringsareal

Læringsarealer og deres ulike krav i forhold til:

 • UX og tjenestedesign
 • Campusutvikling
 • Studentarbeidsplasser
 • Læringsressurser

Noen aktuelle bidragsformat

Presentasjoner/foredrag

Enten 30 minutter (hvorav 5 minutter settes av til spørsmål) eller 20 minutter (hvorav 5 minutter settes av til spørsmål).

Workshop

Her legges det opp til bidrag på opptil 90 minutter.

Live demoer

Bidrag på 25 minutter (hvorav 10 minutter settes av til spørsmål). Her kan det være snakk om en prototype på et enda ikke ferdigutviklet produkt/program/app etc. eller et ferdigutviklet produkt/program/app.

Andre type format

Det er også muligheter for bidrag i form av PechaKucha, lightning talks, prosjektpresentasjoner, posterpresentasjoner osv.

Hvordan sender jeg inn abstraktet?

Abstraktet skal ikke være lengre enn 400 ord inkludert referanser.

Fyll ut skjema for innsending av bidrag

Frist for innsending: 15. oktober 2021

Du vil motta beskjed om ditt abstrakt er akseptert og godkjent innen: 31. januar 2022

Har du spørsmål?

Kontakt oss på epost: kontakt@virak-konferansen.no

Vennlig hilsen
Programkomiteen for VIRAK 2022

Relaterte innlegg