Hopp til innholdet

CFP: Moderskap och modrande i barn- och ungdomslitteraturen

Moderskap är ett begrepp i rörelse. Under det senaste decenniet har det fått allt fler och motstridigare betydelser, vilket också lett till att modrandet – den omsorgspraktik som förknippas med moderskapet – kommit att knytas till allt fler subjekt. I folksagans onda styvmödrar, idyllens och trygghetens Muminmammor, barnflickor som Alva på Junibacken, Alfons Åbergs modrande pappa, Stina Wirséns icke-binära Ena och Andra, liksom Gro Dahles drak- och guldfiskmödrar, återfinns några av de många skildringar av modrande som undersöker – och allt som oftast utmanar – gränsen för det normativa moderskapet.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning efterlyser nu artiklar som med olika tillvägagångssätt och teoretiska perspektiv utforskar moderskap och modrande i relation till litteratur för barn och unga. Syftet är att lyfta barn- och ungdomslitteraturens och den barnlitterära forskningens relevans för en samtida moderskapsdiskurs.

Gästredaktörer för temat är Malin Nauwerck, Svenska barnboksinstitutet, och Tuva Haglund, Uppsala universitet.

Mer information om temat och deadlines finns på barnboken.net.

Kontakt: barnboken@barnboksinstitutet.se

Relaterte innlegg