Hopp til innholdet

«Kom, så går vi inn og snoker» – nytt kurs om småbarnslitteratur for barnehageansatte

 

Behovet for oppdatert kunnskap om småbarnslitteratur er stadig økende. I tråd med den nye rammeplanen for barnehagenes innhold og oppgaver har Norsk barnebokinstitutt utviklet halvdagskurset Kom, så går vi inn og snoker. Kurset er for barnehagenes ansatte og tar for seg dagens småbarnslitteratur.

Den nye rammeplanen peker bl.a. på:

  • Barnehagenes arbeid med de yngste barna skal styrkes – bl.a. med språkstimulerende aktiviteter.
  • Barna skal oppleve spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale.
  • Barna skal gis mulighet til å bruke digitale verktøy til å utforske, leke, lære og undre seg.
  • Barnehagene skal fremme minoritetsbarnas norskspråklige kompetanse.
  • Personalet skal invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål.
  • Barnelitteraturen av i dag er medskapende, og dette vektlegges også i planen. Personalet skal bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer.

For mange barnehager og deres ansatte kan det bli vanskelig å oppfylle disse kravene uten å ha kjennskap til dagens småbarnslitteratur. Vi oppfordrer bydeler og ansvarlige for kommunale oppvekstetater til å ta kontakt med oss for å gi sine barnehageansatte ny kunnskap.

INNHOLD: Kurset vil ha fokus på humor og alvor i nyere bildebøker, med vekt på hvordan nye bøker skaper leseraktivitet.
OMFANG: Halvdagskurs á 3 timer.
KURSHOLDERE: NBIs utdanningsleder Dag Larsen eller litteraturpedagog Hanne Kiil – begge med lang erfaring i litteraturformidling.
STED: Kom til oss eller vi kommer til dere.

For mer informasjon: Kontakt NBIs utdanningsleder Dag Larsen
på e-post: dag.larsen@barnebokinstituttet.no, eller mobil 908 44 822.

 

Påmeldingsfristen er dessverre utløpt

Relaterte innlegg