Hopp til innholdet

Skrivekurs for kulturskolelærere

Blyant

Illustratsjonsfoto: Pixabay

Neste skoleår tilbyr Kulturskolerådet i samarbeid med NBI et gratis kurs innen «skapende skriving» for kulturskolelærere.

Dag Larsen

Dag Larsen, utdanningsleder ved NBI

«Skapende skriving er blitt et eget fag i kulturskolen. Faget egner seg også for samarbeid med andre fag i kulturskolen. For mange kulturskoler kan dette kurset være en god måte starte arbeidet med å få barn og ungdom til å bruke ordet i kunstnerisk sammenheng. I teater, musikk, visuell kunst og dans spiller ordet allerede en betydelig rolle. Ved å legge til rette for tverrkunstneriske uttrykk kan kulturskoler på en overkommelig måte gjennomføre betydelige deler av fagplanen for skapende skriving». Kursholder er NBIs utdanningsleder Dag Larsen.

«Kurset er praktisk, deltakerne lærer seg ulike verktøy for skriving, fra intuitiv tekst til skriveformer som kan brukes i undervisning i kulturskolen. I mindre grad læres sjangerbruk. Eksempler på tverrfaglige muligheter gis større plass», sier Larsen.

Se Norsk kulturskoleråds nettsider for mer informasjon om innhold, metode og påmelding.

Påmeldingsfristen er dessverre utløpt

Relaterte innlegg