Hopp til innholdet

Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur

Kulturdepartementet foretar årlig en premiering av årets beste barne- og ungdomsbøker. Siden 2003 administreres jury og prisutdelingsarrangementet fra Norsk barnebokinstitutt.

Tidligere ble utgivelsene vurdert av Det rådgivende utvalg for barne- og ungdomslitteratur for folke- og skolebibliotek, og premieringen ble administrert av Statens bibliotektilsyn (senere ABM-utvikling). Den første prisutdelingen fant sted i 1948. Bakgrunnen for etableringen av prisene var blant annet ønsket om å styrke den nasjonale barnelitteraturen etter krigens knapphet på utgivelser, og å skape en motvekt mot det økende antallet tegneserier som ble utgitt etter hvert som papirrasjoneringen tok slutt.

Kategoriene det deles ut priser i kan variere noe fra år til år, men det deles som regel ut priser innenfor følgende priskategorier:

• Litteraturprisen
• Bildebokprisen
• Fagbokprisen
• Debutantprisen
• Illustrasjonsprisen
• Oversetterprisen
• Tegneserieprisen

Relaterte innlegg