Hopp til innholdet

Hva er opptakskravene?

Opptakskravet er allmenn studiekompetanse. Opptak skjer etter individuell vurdering av søknad. Søknaden skal inneholde CV med informasjon og dokumentasjon om utdanning og arbeidserfaring, foruten et motivasjonsbrev, der søkeren beskriver hvordan studiet er faglig relevant og praktisk gjennomførbart sett i lys av ens nåværende arbeidssituasjon/studiesituasjon. Se studieplanen for ytterligere informasjon.

Relaterte innlegg