Hopp til innholdet

Norsk barnebokinstitutt søker direktør

Foto: Niklas Lello

Vil du lede landets fremste institusjon for undervisning, forskning og formidling av barne- og ungdomslitteratur?

Norsk barnebokinstitutt har en sentral posisjon i utviklingen av norsk barne- og ungdomslitteratur. Med visjonen kunst og kunnskap, skal instituttet gjennom undervisning, forskning og formidling bidra til at barne- og ungdomslitteratur utvikles og synliggjøres.

Instituttet er en privat stiftelse som drives med støtte fra Kulturdepartementet, og direktør skal sørge for at Norsk barnebokinstitutt ivaretar sitt ansvar som fagfeltets nasjonale institutt. Instituttet har 17 ansatte og holder til på Solli plass i Oslo. Dagens direktør går innen 1. januar 2023 over i professorstilling ved instituttet og vi søker dermed hennes erstatter. 

Norsk barnebokinstitutt har høy aktivitet og store ambisjoner, og den nye direktøren deler vår entusiasme for barne- og ungdomslitteraturfeltets utvikling i flere formater. Kjernen i instituttets oppdrag er tre NOKUT-akkrediterte utdanninger: Forfatterutdanning på bachelor-nivå, masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling, og nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere.

Instituttet administrerer også Kulturdepartementets litteraturpriser, holder en utstrakt seminar- og formidlingsvirksomhet og har et tett samarbeid med forsknings- og kunstmiljøene i Norden.

Den rette kandidaten har relevant høyere utdanning og solid ledererfaring. Du er opptatt av barne- og ungdomslitteratur, har gode lederegenskaper og har evne til å inspirere medarbeiderne. Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid opp mot politiske beslutningsorganer, forvaltning, universitets- og høyskolesektoren eller kulturinstitusjoner.

Stillingens arbeidsoppgaver:

  • lede Norsk barnebokinstitutt og instituttets ansatte
  • sikre gjennomføring og utvikling av instituttets utdanninger. 
  • legge saker frem for styret, sikre god planlegging og styre økonomien 
  • arbeide for politisk gjennomslag, sikre samarbeid og representere instituttet utad 

Søknadsfrist: 28. august 2022
Ønsket tiltredelsesdato: innen 1. januar 2023 

Norsk barnebokinstitutt er IA-bedrift, har privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor samt eget lønns- og stillingssystem der direktør har individuelt forhandlet lønn etter avtale.

Vi ser mangfold som avgjørende for god og relevant litteratur og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Henvendelser kan rettes til styreleder Torbjørn Urfjell, 901 81 476, turfjell@gmail.com

Søknadsskjema

Send inn din søknad og CV via skjemaet nedenfor.

Relaterte innlegg