Ledig stilling: Utvikling og mangfold innen litteraturformidling

Norsk barnebokinstitutt oppretter en ny stilling som skal jobbe spesielt med utvikling og mangfold innen litteraturformidling. Søknadsfrist: 10. mars.

Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha tilgang til gode litteraturopplevelser. Det er dokumentert at de deltar på digitale plattformer og at én av fire unge ikke leser bøker utenom skolen. Det er særlig gutter og barn og unge med flerkulturell bakgrunn som leser lite. Norsk barnebokinstitutt arbeider for at litteraturen skal kunne kommunisere med alle barn og unge, uansett hvem de er og hvilke kanaler de oppsøker.

Derfor søker vi en litteraturformidler som vil være med å utvikle og prøve ut nye formidlingsformer.

Den som ansettes forventes å være en del av instituttets daglige arbeidsmiljø, som består av et kollegium av barne- og ungdomslitterære skrivekunstnere, forskere og formidlere.

Arbeidsoppgavene vil i utgangspunktet være å

 • Utarbeide ulike konsepter for deltakende litteraturformidlingspraksiser
  • i forhold til litteratur i ulike medier
  • rettet mot et mangfold av barn og unge
 • Prøve ut de ulike konseptene overfor ulike målgrupper, og samtidig
  • undersøke hvordan litteratur oppleves relevant
  • undersøke hvordan leserens kreativitet blir aktivert
 • Formidle resultatene av utprøvingen
  • fortløpende i instituttets kurs og undervisning
  • i separate publikasjoner

Norsk barnebokinstitutt er en privat stiftelse med tilhold på Solli plass i Oslo, i tilknytning til Nasjonalbiblioteket. Budsjettet er på om lag 15 millioner. 16 ansatte utgjør 12,5 årsverk. Instituttet driver utstrakt kursvirksomhet og tre akkrediterte utdanningsforløp: en skrivekunstutdanning (60 stp) på bachelornivå, et masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling (120 stp), og en nettbasert videreutdanning av litteraturformidlere (30 stp). Forskningen og det kunstneriske utviklingsarbeidet er knyttet til undervisningens behov for kunnskapstilfang og -fornyelse. Instituttet drifter også Barnelitterært Forskningstidsskrift (BLFT), og formidler kunnskap om barne- og ungdomslitteratur gjennom foredrag og fagartikler, seminarer, nettsider og sosiale medier.

Norsk barnebokinstitutt har innført ordninger for at faglig ansatte skal videreutvikle sin formelle kompetanse. Det forventes at den som blir ansatt imøtekommer dette kravet.

Lønn etter avtale. Norsk barnebokinstitutt har eget lønns- og stillingssystem, ytelsesbasert privat pensjonsordning og tariffbasert avtalefestet pensjonsordning (AFP) for ansatte i privat sektor.

Vi ser etter deg som har flest mulig av disse egenskapene:

 • er litteraturformidler og ønsker å utvikle nye formidlingsformer
 • har solid kjennskap til barne- og ungdomslitteratur på ulike plattformer
 • ønsker å nå stadig nye grupper med litteratur for barn og unge
 • har mangfoldskompetanse
 • har erfaring med barn og unge
 • har god digital kompetanse
 • er kreativ med solide planleggings- og gjennomføringsevner

Søknaden bør inneholde:

 • redegjørelse for søkerens formelle og reelle kompetanse og motivasjon for stillingen
 • CV, med dokumentert oversikt over utdanning og arbeidserfaring
 • kontaktinformasjon til minst to referanser

Norsk barnebokinstitutt ønsker et mangfoldig kollegium, og oppfordrer søkere med minoritetsbakgrunn om å søke. Vi kan også legge godt til rette for ansatte med funksjonshemminger.

Informasjon om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Administrasjons- og studieleder Ellen Aagaard, telefon 984 01 829, e-post: ellen.aagaard@barnebokinstituttet.no,
Direktør og forskningsleder Kristin Ørjasæter, telefon 416 82 158, e-post: kristin.orjasater@barnebokinstituttet.no

Søknadsfrist: 10. mars

Ønsket tiltredelsesdato: 1. april, eller så snart som mulig deretter

Søknadsskjema

 • Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: rtf, pdf, doc, docx, odf, txt.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Relaterte innlegg