Hopp til innholdet

Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris – nominasjoner Danmark: «Biblia Pauperum Nova»

Norsk barnebokinstitutt vil i tiden frem mot utdelingen av Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris den 30. oktober presentere 1-2 av de nominerte per uke. Presentasjonene og illustrasjonene er hentet fra Nordisk Råds nettsider etter avtale med prisens administrasjon.

Danmark: Biblia Pauperum Nova av Oscar K. og Dorte Karrebæk (ill.), 2012

På midten av 1400-tallet utga man fattigmannsbibler som skulle bidra til å formidle bibelhistorien til de mange som ikke kunne lese. Denne tradisjonen har forfatteren Oscar K., alias Ole Dalgaard, valgt å ta opp og bruke som en formmessig ramme rundt en gjenfortelling av Det nye testamentets historie om Jesus Kristus, men Oscar K. går et skritt videre så formidlingen ikke bare tar hånd om de bokstavfattige, men på kristelig vis også om de fattige i ånden.

Fortellingen blir bygd opp som en gjengivelse i ord og bilder av en teatertrupps oppføring av historien om Jesu liv – og, som en logisk konsekvens, med en gruppe fattige i ånden (politisk ukorrekt kalt åndssvake) som skuespillere.

Foto: Forlaget AlfaVi følger opptømringen av scenen, fordelingen av roller og oppføringen av utvalgte nytestamentlige historier og av sentrale hendelser i Jesu liv på de store oppslagene i boka. De består dels av en stram, fortellende tekst, av regibemerkninger og av kildeangitte sitater, og dels av et artistisk bildeverk som presenterer en trefløyet scene der handlingen foregår flankert av fire bokser med kommentatorer i dyreskikkelse.

Hvert oppslag i denne boka springer i øynene både ved sin estetiske kraft og ved sin uhemmede utfordring. Nettopp slik omreisende teatertrupper alltid har kunnet beta og provosere publikum, jf. Ingmar Bergmans «Det syvende segl», slik treffer denne boka leseren og beskueren i både intellekt og følelser. Kraften hentes fra et permanent samspill mellom lidelse og humor, i en konstant presentasjon av livets vilkår i alle dets avskygninger, der det øses av kilder fra fortid og nåtid, med ydmykhet overfor evnen hos de fattige i ånden til å stille de vesentligste spørsmål.

Boka forteller om livsreisen som presenteres i forordet: Av ingenting er du kommet, til ingenting skal du bli. Innimellom ingenting og ingenting møter vi deler av forløpet som de fire evangelistene har fortalt fra hver sin instruktørstol, men sammenstilt med tankene og erfaringene som kommer til uttrykk hos Shakespeare, Tim Rice, mester Eckhart, gamle ordspråk, Einstein, Bill Clinton, Anders Fogh Rasmussen og flere andre. Den store historien og de mange tankene smeltes sammen og blir til forundring, latter og eksistensielle spørsmål i den unge leseren.

Dette er bokas eminente prestasjon: Den provoserer nettopp der hovedpersonen provoserte. Og den appellerer så presist og så hardt og så kjærlig til den unge leseren (og den gamle) fordi dens innfallsvinkel til livets tilskikkelser er akkurat like fordomsfri som hovedpersonens var.

Å bli truffet av denne bibelen for de fattige i ånden kan få alle som kommer med en solid kulturell ballast, for eksempel gjennom konfirmasjonsforberedelser og religionsundervisning, til å glede seg mer enn den forutsetningsløse, men også til å tenke gjennom det man tror, på nytt. Og lesere som hittil har greid å unnslippe vår kulturs forutsetninger, vil i denne fattigmannsbibelen få spørsmål nok til mange, mange år framover.

Det er ikke hvert tiår vi ser en bok av dette kaliberet. En bok som med ord- og bildekraft setter tro og tenkning på dagsordenen. En bok som på fineste vis står vakt om en nordisk tradisjon for tabuallergi.

Cecilie Eken, Jens Raahauge, Søren Vinterberg.

Anmeldelse på barnebokkritikk

Om Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris

Felles nordisk fjernsynsoverføring

 

Relaterte innlegg