Å tenke tekst på nytt

«Think outside the box» er et begrep som ofte brukes når man vil fremme nytenkning. I litteraturen og litteraturbransjen kan man nå erstatte boksen med boken. For det er kanskje nettopp ut av boken vi burde gå.

Innlegget er først publisert på Barnebokkritikk.no 1.12.2016

Hvordan vi leser skjønnlitteratur har lenge vært knyttet til formen det er presentert til oss i, først og fremst i bokform. Vi blar oss gjennom sidene, også digitale sider på lesebrett. Så fikk vi nettbrett med interaktive innslag, kanskje da mest blant barnebøkene. Elementer som lyd, bevegelse, oppgaver, kamera og gyroskop, fører kanskje til spørsmål om hvor mye man kan legge til på boken, eller teksten, før det ikke lenger er litteratur. Men hva om man heller ser på mulighetene denne teknologien bringer? Les resten av artikkelen Å tenke tekst på nytt på barnebokkritikk.no