Åpent seminar i NBI: Deltakelse i kunstprosesser – om litteraturformidling til barn i bibliotek, barnehage og skole

Forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse inviterte til seminar torsdag 17. november om formidlingens muligheter i bibliotek, skole og barnehage, med fokus på deltakeraspektet. Hvordan kan barnepublikum bli aktive deltakere i formidlingshendelsen?

girl-1204633_1920
Foto: Pixabay

Les mer om forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse

Målgrupper for seminaret var bibliotekarer, lærere og barnehagepedagoger, litteraturprodusenter i DKS og andre litteraturformidlere, forfattere og illustratører, kritikere, bokhandlere og forlagsansatte, men andre er også velkommen så langt det er plasser.

Tid og sted: kl 12.00 – 15.30 hos Norsk barnebokinstitutt, møtelokale M70 i 1. etasje i Observatoriegate 1b, ved Solli plass i Oslo.

 


Program

12.00 – 12.30 Velkommen til kaffe og rundstykker

12.25 – 12.30 Åpningsord ved direktør Kristin Ørjasæter, Norsk barnebokinstitutt

12.30 – 13.15  Deltakeraspektet i biblioteket, før og nå.
Foredrag ved førsteamanuensis Åse Kristine Tveit, Høgskolen i Oslo og Akershus. Tveit har nettopp disputert på en doktoravhandling som heter Rom for barn. Norske barnebibliotek i perioden 1914-35 og på 2000-tallet.

13.15 – 13.30 Kaffepause

13.30 – 14.15 Å lede barn inn i kunstneriske prosesser.
Foredrag med utdrag fra formidlingspraksis i barnehage og skole, ved litteraturformidler, skuespiller og forfatter Adele Lærum Duus. Sammen med Tiri Bergesen Schei, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, har hun nettopp gitt ut boka Modig som Mitva. Kunstnerisk utfoldelse med barnehagebarn.

14.15 – 14.30 Kaffepause

14.30 – 15.15 Frivillig deltakelse i kunstformidling.
Foredrag med utgangspunkt i DKS-produksjonen «Fortapt og Funnet. Et møte med Shaun Tans verden.» Pedagog og filosofisk samtaleleder Pål Brekke Indregard forteller om sine erfaringer som formidler i DKS og om arbeidet med å finne nye måter å formidle kunst til barn og ungdom på.

15.15 – 15.45 Avslutningsdiskusjon: Hva skal deltakelse være?
Ved forskningsprosjektets ledelse, Anne Skaret, Hilde Hagerup og Kristin Ørjasæter.