Om artikkelsamlingen Kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

Høsten 2016 lanserte Norsk barnebokinstitutt forskningsprosjektet Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse (2016-2018). Prosjektet har undersøkt hva DKS-forestillingspraksisen kan bety for de skrivekunstneriske prosessene, for litteraturformidlerens arbeidsprosesser, og for hvordan barn og unge opplever barnelitteratur i dag.

Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse ble gjennomført i samarbeid med Turnéorganisasjon for Hedmark, og den delen av prosjektet som omfatter kunstnerisk utviklingsarbeid samlet tre erfarne forfattere som vil eksperimentere med nye måter å presentere barnelitteratur på. I løpet av fire samlinger a to dager over halvannet år, i tillegg til selvstendig arbeid, utviklet forfatterne nye medieutgivelser med tilhørende formidlingsopplegg. Hele utviklingsprosessen, inkludert erfaringer som ikke førte frem, er dokumentert i kritiske refleksjonssartikler. Turnéorganisasjon for Hedmark avgjør hvorvidt de kunstprosjektene som utvikles innenfor forskningsprosjektet egner seg for deres program, og i så fall ferdigstille dem for turné. Hilde Hagerups artikkel Medvirkning i praksis – et forsøk på å komme meg ut på glattisen er den første artikkelen om det kunstneriske utviklingsarbeidet i prosjektet.

Vi kommer til å publisere flere artikler fra prosjektet så snart de er klare, men samtidig ønsker vi å åpne for andre artikler som har sitt utspring i kunstnerisk utviklingsarbeid.

I artikkelen Julie Andems metode. Hva skjønnlitterære forfattere kan lære av Skam undersøker forfatter Tyra Thodora Tronstad hvordan hennes egen skrivemetode ble utfordret av TV-serien SKAM:

I artikkelen Bok reis deg! På leting etter kvaliteter i den tredimensjonale bildeboka beskriver Hilde Kramer, illustratør og professor i visuell kommunikasjon ved UiB, egne studenters arbeidsprosesser med tredimensjonale bøker.

I Å formidle det ubeskrivelige – om krig og Holocaust som kunst for barn og unge, oppsummerer Kristin Ørjasæter og Birgitte Eek NBIs seminar Holocaust som kunst for barn og unge. Hvordan utforske Holocaust og Holocaust-kunsten? Seminaret handlet om hvordan en forsker, en forfatter, en professor og en stipendiat i visuell kommunikasjon benytter sin faglighet til å forstå mer av hvordan Holocaust-tematikken kan formidles i kunstneriske uttrykk til barn og unge.

 

Flere artikler vil følge.