Statistikk over bokutgivelser for barn og unge i 2017

Bokreoler

Det ble i 2017 utgitt 1348 papirbøker for barn og unge på norsk. Aldri før har tallet vært så høyt. Økningen fra året før er hele 23,4 prosent.

Bare på ett år har bokutgivelsen økt med 256 titler på papir. Hvorfor det? Tallene viser at både norske og oversatte titler er økt, men det er bare bokmålsutgivelsene som er økt, og oversettelsene er økt mest, hovedsakelig de fra engelsk og svensk. Oversettelsene fra engelsk er økt mest.

I 2017 utgjør oversettelser fra engelsk 43,4 prosent av samtlige barne- og ungdomsbokutgivelser på norsk.

Statistikken er basert på oversikter Nasjonalbiblioteket har utarbeidet for Norsk barnebokinstitutt. Statistikken omfatter trykte bøker for barn og unge på norske, samiske og andre språk, utgitt i Norge. Skolebøker er ikke medregnet.

 Bøker på samiske og andre språk

I tillegg til de 1348 bokutgivelsene på norsk, er det i Norge i 2017 gitt ut 19 bøker for barn og unge på samiske språk. Det er en nedgang fra året før. I 2016 ble det gitt ut 33 bøker på samiske språk. Hold pekeren over grafikken for utvidet info.

I 2017 ble det også utgitt 10 parallellspråklige bøker og 28 på andre språk (tysk, islandsk, koreansk, latvisk, russisk, kinesisk, dansk, engelsk, finsk, fransk, svensk og tamilsk).

Utviklingen av norskspråklig barne- og ungdomsbøker

På 1990-tallet ble det gitt ut 600-og noen barne- og ungdomsbøker pr år. På begynnelsen av 2000-tallet var det årlige utgivelsestallet 700-og noe. I 2005 økte utgivelsene merkbart, i 2008 økte de enda mer. Utgivelsesantallet toppet seg i 2011 med 1270 titler. Deretter sank de til og med 2016, da det bare ble utgitt 1092 barne- og ungdomsbøker, omtrent på nivå med 2008. Men så har det altså snudd.

Helt nye bøker og bøker gitt ut på nytt

De 1092 utgivelsene i 2016 omfatter både nye og tidligere utgitte bøker, men ikke nye opplag og ikke skolebøker. Tidligere utgitte bøker, eller såkalte gjenutgivelser, kan for eksempel være bøker med nye illustrasjoner, klassikere i nye oversettelser, eller bøker som kommer i en ny forlagsserie.

Det er de helt nye utgivelsene som har økt mest:
I 2017 ble det gitt ut 1348 utgivelser, hvorav 264 gjenutgivelser og 1084 helt nye utgivelser.
I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 212 gjenutgivelser og 880 helt nye utgivelser.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 275 gjenutgivelser og 841 helt nye utgivelser.
I 2014 ble deg gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 253 gjenutgivelser og 956 helt nye utgivelser.

Norske og oversatte bøker

Både norske og oversatte bøker er økt, men oversettelsene er økt mest:
I 2017 ble det gitt ut 1348 utgivelser, hvorav 538 originalt norske og 810 oversatte.
I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 486 originalt norske og 606 oversatte.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 445 originalt norske og 671 oversettelser.
I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 465 originalt norske og 774 oversettelser.

Oversettelser fra 16 språk

I 2017 ble det gitt ut 810 oversettelser fra 16 språk, hvorav 637 nye og 173 gjenutgivelser.
I 2016 ble det gitt ut 606 oversettelser fra 13 språk, hvorav 470 nye og 136 gjenutgivelser.

Som vanlig er det i 2017 langt flere oversettelser fra engelsk (585) enn fra svensk (104). Men begge har økt betraktelig. Det har ikke de danske (26). Oversettelsene fra nederlandsk er halvert, mens de fra tysk har økt så vidt og de fra fransk har økt litt mer.

Språk Nye oversettelser Gjenutgivelser Sum 2017 Sum 2016 Sum 2015
Engelsk 469 116 585 428 457
Svensk 76 28 104 87 65
Dansk 20 6 26 26 30
Nederlandsk 9 1 10 20 4
Tysk 18 3 21 19 57
Fransk 20 4 24 10 37
Finsk 5 4 9 5 8
Italiensk 9 7 16 5 1
Spansk 4 4 1 3
Japansk 3 3 1 1

I tillegg er det oversatt 1 ny gjenfortelling av fabler som tilskrives Æsop fra gresk (2015: 6, 2016: 2), og det er det utgitt 3 nye oversettelser fra russisk, 1 ny oversettelse fra bengalsk og 1 ny oversettelse fra polsk. Disse språkene finnes ikke på listen over 2016-utgivelser. Det er i 2017 ingen oversettelser fra for eksempel arabisk, persisk, tyrkisk, islandsk, færøysk, tsjekkisk og portugisisk.

Norske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

Sammenligning med foregående år viser at alle kategorier er økt, men prosentdelen er forskjøvet til fordel for oversettelsene.

 

I 2017 ble det gitt ut 1348 utgivelser, hvorav 447 nye norske bøker, 91 gjenutgitte norske bøker, 637 nye oversettelser, 173 gjenutgitte oversettelser.
I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 410 nye norske bøker, 76 gjenutgitte norske bøker, 470 nye oversettelser, 136 gjenutgitte oversettelser.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 359 nye norske bøker, 86 gjenutgitte norske bøker, 482 nye oversettelser, 189 gjenutgitte oversettelser.
I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 386 nye norske bøker, 79 gjenutgitte norske bøker, 570 nye oversettelser, 174 gjenutgitte oversettelser.

Bokmål og nynorsk

Skjevfordelingen mellom bokmål og nynorsk er markant. Bare 5,12 prosent av utgivelsene er på nynorsk, mot 6, 64 prosent i 2016. Hele økningen må tilskrives bokmålsutgivelsene

I 2017 ble det gitt ut 1348 utgivelser, hvorav 1279 på bokmål og 69 på nynorsk.
I 2016 ble det gitt ut 1092 utgivelser, hvorav 1024 på bokmål og 68 på nynorsk.
I 2015 ble det gitt ut 1116 utgivelser, hvorav 1055 på bokmål og 61 på nynorsk.
I 2014 ble det gitt ut 1209 utgivelser, hvorav 1158 på bokmål og 51 på nynorsk.

Nynorske og oversatte, nye og gjenutgitte bøker

Av de 69 utgivelsene på nynorsk i 2017 er 61 nye, 8 er gjenutgivelser.
Av de 69 utgivelsene på nynorsk i 2017 er 49 originalt norske, mens 20 er oversettelser.
Sammenlignet med 2016 er det færre nye oversettelser til nynorske.