Å stille spørsmål til litteraturformidlingen – introduksjonsartikkel

‘Alle’ er enige om betydningen av høy kvalitet i litteraturformidlingen. Det gjør barn til bedre lesere samtidig som det gir dem kunstopplevelser. Men hva er egentlig litteraturformidling?

«Og det fins vel nye fiender?»

Skjøre grenser både i en selv og mellom en selv og omverdenen i bildeboka Dette snakker man bare med kaniner om.

Dette burde være en artikkel om å slå inn åpne dører. Derfor handler det om rom.

Rom og bruk av rom er ikke et instrumentelt eller teknisk spørsmål i kunstformidling, men handler om synet på kunst, hva kunst er og hvem kunsten er til for. Det er i synet på rom og bruk av rom at arrangører og kunstnere definerer rollene sine. Hvis det er mange rom i min fars hus […]