Grunnloven og barnelitteraturen begynte i samme klasse

Det kan være vanskelig å se hva grunnloven og barnelitteraturen har felles, men de startet faktisk i samme klasserom, det klasserommet som opplysningstidens menneske- og livssyn utgjorde.

Skal barnebokforfatterne være foresatte som skriver?

I dagens Norge er bare en liten del av samtidslitteraturen for barn er så kontroversiell at det kan høres formodninger om at den aldri burde vært utgitt. Hva slags litteratur er det?

Grunnloven–grønnloven–skjønnloven

Hva skjer dersom barn får leke absolutt makt? Er det typisk barn å redde verden? Er det barnslige en bedre politikk? Spørsmålene utforskes i demokratiprosjektet, realityshowet og lekelaboratoriet Barneregjeringen.

Jostein Gaarder og grunnlovens § 112

Gaarder er spesielt interessant ved det norske grunnlovsjubileet, fordi forfatterskapet hans bygger på opplysningstanken.

”Kven har den rettmessige Gud. Eller den rette versjonen av Gud.”

Koblingen mellom religion og fantasy er ikke noe nytt, men da Philip Pullman tok opp religiøse spørsmål tilknyttet tro og dogmatisme, ble bøkene møtt med kraftig motbør på grunn av antikirkelig agitasjon.