Mannlige mønster i ny avhandling

Maskuliniteten du identifiserer i disse verkene – hva er det som definerer den, slik du ser det? Er det bestemte forventninger til mannsrollen?

Kvinnelige robinsonader – unge heltinner fram i lyset

De fleste kjenner Daniel Defoes bok fra 1719 om Robinson Crusoe som forliste på ei øy. Det er mindre kjent at denne historien i sin tur inspirerte til en rekke bøker om kvinnelige robinson-skikkelser.