Møte om visuell makt og litterære feller trakk fullt hus

Hva ligger i begrepene frihet og toleranse? Hva er visuell makt?

Dagens Rødhette i en flerkulturell kontekst – mulighet for en ny identitet?

Norsk barne- og ungdomslitteratur har lenge dreid seg om norske miljøer og vist påfallende lite interesse for de multikulturelle møtene som økt mobilitet har ført med seg. Det siste tiåret har denne tendensen snudd, og barnelitteraturen har kommet med sitt bidrag til forståelsen av en ny type kulturmøter som er typiske for en senmoderne, globalisert kultur.

Onkel Tom? Hvilken onkel Tom? Om publiseringen av Harriet Beecher Stowes roman – i USA og Norge

Onkel Toms hytte er et slående eksempel på et verk som har nådd oss gjennom utgaver som ligger forfatterens original ganske fjernt.

Egner og «neger». Et tilbakeblikk på debatten om «Visen om Vesle Hoa»

Sjelden har vel en norsk barnevisefigur stått i sentrum for en så opphetet og bredt engasjerende debatt som Thorbjørn Egners vesle Hoa befant seg i høsten 2006.

Fellene ved den flerkulturelle stemme

Er det tråkket opp stier for hvordan man presenterer det flerkulturelle? Og om det er tilfelle, finnes det alternativer til disse stiene, som er mindre utforsket?

‘‘No place like home’’: the facts and figures of homelessness in contemporary texts for young people

Konferansen Nordisk barnelitteratur – et nytt kunstforskningsspørsmål? oppfordret deltakerne til å gjennomtenke det barnelitterære forskningsfeltet i lys av så vel globalisering og migrasjon, som den omfattende tekniske utviklingen som har preget de senere årenes medier. Hver av de tre konferansedagene var viet separate deler av denne omfattende problemstillingen.

Språk, migrasjon og sanselighet

Maria Teresa Andruetto ga ut sin første bok da hun var førti år gammel. Hun har publisert lyrikk, romaner, noveller, artikler, essays og teater for både barn og voksne. Bøkene hennes dekker et bredt spekter av temaer.