Juryens begrunnelser for bokåret 2010

”Bøker kan også brukes til å sitte på” sier et ordtak av ukjent opprinnelse, og denne juryen har i bokåret 2010 lest noen kubikkmeter med bøker, som samlet sett sikkert hadde kunnet fungere som et helt møblement. Men svært mange av årets utgivelser kan og bør brukes til mye mer enn å sette kaffekoppen på, og jeg skal skissere noen mer konstruktive bruksområder, og samtidig peke på noen tendenser vi kan spore i fjorårets barne- og ungdomsbøker.

Les mer