Årboka Litteratur for barn og unge 1998

Årboka 1998

Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.)

Samlaget 1998

Den første utgaven av Årboka Litteratur for barn og unge inneholder blant annet studier av poesi og prosa fra Inger Hagerup til Einar Økland og Erlend Loe, artikler om kunst og pedagogikk, om L 97 og den barnelitterære kanon, og om barnebokforfatteren og de digitale media. 

For bestilling: kontakt Det Norske Samlaget