Årboka Litteratur for barn og unge 1999

Årboka 1999

Per Olav Kaldestad og Karin Beate Vold (red.)

Samlaget 1999

Formidling er hovedtemaet i denne utgaven, og innholdet spenner fra historisk nedslag i litteraturformidlingen til Harald Rosenløw Eegs tanker som ung forfatter i dagens mediesamfunn.

Bildeboka, tegneserien og fantasylitteraturen er andre områder det settes fokus på – områder som ikke er så mye omtalt i tradisjonell litteraturformidling.

For bestilling: kontakt Det Norske Samlaget