Empowering Transformations Mrs Pepperpot Revisited

Empowering Transformations

Maria Lassén-Seger og Anne Skaret (red.)

Cambridge Scholars Publishing, 2014

Alf Prøysens historier om Teskjekjerringa har blitt oversatt til over 20 språk, men disse fortellingene har fått forholdsvis liten oppmerksomhet hos forskerne. Hvorfor har Teskjekjerringa blitt så populær? I innledningen peker redaktørene Maria Lassén-Seger og Anne Skaret på noe av det som kjennetegner henne: “Prøysen’s shape-shifting Mrs Pepperpot blends the ordinary with the extraordinary”.

Med utgangspunkt i ulike teorier ser nå nordiske forskere nærmere på denne litterære karakteren. Artiklene “Queering Mrs Pepperpot: Challenging the Normative Life Script through Queer Aging” av Mia Österlund og Maria Nikolajevas “The Wisdom of Mrs Pepperpot: A Cognitive Approach” gir interessante innfallsvinklinger til forfatterskapet. En egen del av boka er viet illustrasjonene, remedieringene og oversettelsene.