Inn i teksten – ut i livet Nøkler til leseglede og litterær kompetanse

timthumb.php

Lillesvangstu, Marianne, Elise Seip Tønnessen og Hanne Dahll-Larssøn (red.)

Fagbokforlaget 2007

Inn i teksten – ut i livet. Nøkler til leseglede og litterær kompetanse presenterer mange ulike arbeidsmåter som kan åpne teksten for unge lesere på mellomtrinn, ungdomstrinn og videregående skole. Kapitlene følges opp med eksempler på varierte undervisningsopplegg og gode litteraturtips. Elevenes stemme er med, i tekster de har produsert og i kommentarer til undervisningen. Utgivelsen bygger på NBIs tidligere litteraturformidlingsprosjekter i skolen.

Utdrag fra innholdsfortegnelsen:
Marianne Lillesvangstu: Den som leser settes i bevegelse. Arbeidsmåter og organisering.
Kjersti Lersbryggen Mørk: Bok og film. Med skriftlige og skjermbaserte tekster i skolesekken.
Elise Seip Tønnessen: Lesing i møte med andre kunstformer.
Agnes Margrete Bjorvand og Marianne Lillesvangstu: Ord + bilde = sant.
Om arbeid med moderne billedbøker.
Hanne Dahll-Larssøn: Fantasy som motivator.
Elise Seip Tønnessen: Litterær kompetanse – for elever og lærere.
For mer informasjon se www.fagbokforlaget.no