Jakten på fortellinger Barne- og ungdomslitteratur på tvers av medier

JAKTEN PÅ FORTELLINGER 2

Elise Seip Tønnessen (red.)

Universitetsforlaget, 2014

Hvordan reflekteres nye medieerfaringer i barne- og ungdomslitteraturen? Hva skjer med tekstene når de forflyttes mellom bl.a. bok, filmlerret, TV-skjerm, nettbrett og mobiler? Og hvordan møter barn og unge denne litteraturen på de ulike plattformene?

Teoretiske perspektiver på det litterære medielandskapet blir presentert. Estetiske praksiser blir belyst, og det vises hvordan det interaktive og det performative kan prege opplevelsene av de litterære tekstene. Flere av kapitlene tar for seg kjente tekster som gjenoppstår i andre medier, og her kan leseren bl.a. oppleve Albert Åberg, Teskjekjerringa, Bukkene Bruse og Rødhette på nye måter.

Jakten på fortellinger er et resultat av et treårig forskningsprosjekt initiert av Norsk barnebokinstitutt. Boka henvender seg først og fremst til studenter, lærere og bibliotekarer, og i slutten av februar 2015 vil det bli lagt ut ressurssider og tilleggsstoff på NBIs nettsider.