Multimodal tekstkompetanse

Multimodal tekstkompetanse

Eva Maagerø og Elise Seip Tønnessen

Portal Akademisk, 2014

Hvordan utvikles tekstkompetansen i møte med ulike typer multimodale tekster? Hva må til for å hente kunnskap og opplevelser ut fra disse møtene? Første del av boka tar for seg hvordan ulike modaliteter som ord, bilde og lyd virker inn på meningsskapingen. Den andre delen henvender seg med egne kapitler til ulike typer skolefag. Målgruppa er først og fremst studenter og lærere på høgskoler og universitet, men kapitler som «Tekst, kompetanse og kultur» og «Estetiske perspektiver på multimodale tekster» gjør at mange lærere i grunnskole og videregående også vil ha glede av denne boka.