Norsk barnebokinstitutt. Bidrag til en barnelitterær faghistorie

Foto: NBI

Nå foreligger den mangfoldige historien om Norsk barnebokinstitutt ført i pennen av tidligere direktør Karin Beate Vold. Historien startet med 30 000 kroner fra FNs Internasjonale Barneår i 1979. Derfra bygde instituttet seg opp til det det er i dag: En godt etablert faginstitusjon som arbeider med å styrke forskningen på feltet, forskningsformidling, undervisning, bibliotek og en egen forfatterutdanning i barne- og ungdomslitteratur.

«Utfordringen har ligget i å kombinere institusjonshistorien med faghistorien (…). Mitt ønske var å skrive NBIs historie slik at den inngår i en norsk barnelitterær faghistorie,» sier Karin Beate Vold.

Foto: NBI

Lyst til å vite mer?

Bestill publikasjonen her:

Karin Beate Vold: Norsk barnebokinstitutt. Bidrag til barnelitterær faghistorie
Skrifter nr. 7 (NBIs skriftserie)

Print on demand: Pris kr 150,-

Bestillinger med fakturaadresse sendes til:
post@barnebokinstituttet.no